Arts, therapeut & apotheker, jaargang 14 (2013), nummer 6

Zout

Natrium versus kalium; calcium versus magnesium

Natrium, kalium, magnesium en calcium zijn de 'bulk'mineralen, mineralen waarvan we grotere hoeveelheden nodig hebben dan sporenelementen. Ze bouwen elektrische spanningen op in en rond de cel, hun concentraties en migraties bepalen de activiteit van een cel. Opvallend daarbij is dat natrium/kalium en calcium/magnesium koppels lijken te vormen. In beide koppels zitten potentiële imbalansen wat betreft voeding: we eten te veel natrium, terwijl calciumsupplementen hun nut niet bewijzen.

Dossier

We eten te veel zout (natriumchloride). Tachtig procent daarvan is ‘verborgen zout’: zout dat is toegevoegd aan brood, kaas, vleeswaren, soepen, snacks en andere kant-en-klare producten. Ongeveer 85 % van de Nederlanders consumeert meer zout dan het geadviseerde maximum van 6 gram per dag (overeenkomend met 2400 mg of 100 mmol natrium per dag).1 Onze voorouders consumeerden daarentegen maar 1 - 1,7 gram zout per dag (met 450 - 690 mg natrium). Daarnaast is de kaliuminname vergeleken met onze...

Magnesium is een van de belangrijkste componenten in ons lichaam. Het is zowel een bouwsteen als katalysator: magnesium komt tussen in meer dan 300 enzymreacties, die zowat de hele fysiologie omvatten. Niet alleen essentieel voor botopbouw en spier- en zenuwfunctie, maar eerst en vooral als onmisbare component van ATP en voor de regulatie van de membraanpotentialen. Naast eiwit- en DNA-synthese, regulatie van glucose en andere mineralen in de weefsels, immuniteit …

Zowel calcium als magnesium spelen een dubbele rol. Beide zijn bouwstoffen (botten) maar ook dragers van boodschappen (in virtueel elke cel zit calcium opgeslagen in compartimenten, die, na uitstroom, het celmetabolisme volledig doen omkeren). Calciumsupplementen zijn een van de weinige supplementen die sinds lang gedoogd worden door de conventionele geneeskunde, met name om botontkalking tegen te gaan. Echter doken enkele jaren geleden enkele studies op die calcium in verband brachten met...

Verouderen is geen uitdaging, gezond verouderen is dat wel. De nadruk van de gevolgen van vergrijzing wordt vaak gelegd op het verlies van een 'economisch productieve bevolkingsgroep', maar laten we dan vooral niet vergeten dat de ziektekosten sterk stijgen. We maken een gezondheidsverlies mee, onder meer door ongezonde voeding. Senioren kampen in de eerste plaats met massieve vitamine D-tekorten, maar ook ondervoeding en vitamine B12 zijn twee niet te onderschatten problemen. Rosalie...

Ondergetekende heeft geneeskunde gestudeerd aan de RU te Utrecht. Hij is in het BIG-register ingeschreven onder nummer: 09024404801.

Serhan et al. introduceerden in 1996 de term resoleomics
(resoleomica), het proces waarbij de ontsteking opgelost (geresolveerd) wordt. Het belang van de Serhans ontdekking ligt bij het feit dat de aanzet tot ontstekingsoplossing een gecontroleerd immuunproces is, en niet louter het gevolg van een uitdoving of uitputting van de immuunreactie. Resoleomica kan beschouwd worden als het herstelmechanisme van homeostatische evenwichten na een letsel, ontsteking of infectie....