Magnesium, het master-element
Master van energie en rust

Magnesium is een van de belangrijkste componenten in ons lichaam. Het is zowel een bouwsteen als katalysator: magnesium komt tussen in meer dan 300 enzymreacties, die zowat de hele fysiologie omvatten. Niet alleen essentieel voor botopbouw en spier- en zenuwfunctie, maar eerst en vooral als onmisbare component van ATP en voor de regulatie van de membraanpotentialen. Naast eiwit- en DNA-synthese, regulatie van glucose en andere mineralen in de weefsels, immuniteit …

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!