Verklaring betreffende de BTW

Ondergetekende heeft geneeskunde gestudeerd aan de RU te Utrecht. Hij is in het BIG-register ingeschreven onder nummer: 09024404801.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!