Arts, therapeut & apotheker, jaargang 12 (2011), nummer 5

Dossier

Silicium essentieel of nuttig?

Silicium heeft een onmiskenbare functie in biologische processen, maar wat die functie precies inhoudt, blijft erg vaag. Het belang van silicium in bindweefselvorming (botten, huid) en in de bescherming tegen aluminium is al bij al overtuigend.

Jodium

Jodium is een ernstig miskend element, net zoals de functie van de schildklier zwaar onderschat wordt. We hebben geleerd dat jodium nodig is om het schildklierhormoon thyroxine te maken. Maar eigenlijk is dit maar een fractie van het verhaal, want de evolutie van het leven en de mens gebeurde bij de gratie van jodium.

Welke sporenelementen zijn essentieel?

Het grootste deel van ons lichaam is opgebouwd uit een opmerkelijk weinig aantal elementen: koolstof, zuurstof, waterstof, stikstof, fosfor en zwavel, en van de minerale voedingsstoffen kennen we ook een handvol. In onze voeding treffen we nog vele andere nutriënten waarvan hun functie onduidelijk is. Wat weten we over die sporenelementen?

Lithium in drinkwater

Lithium is een alkalimetaal dat de mens in kleine hoeveelheden tot zich neemt via voedsel en drinkwater. Officieel behoort lithium (nog) niet tot de essentiële spoorelementen. Er zijn desalniettemin sterke aanwijzingen dat lithium uit voeding en drinkwater gunstig is voor de hersenfunctie (stemming, gedrag, denken), glucosestofwisseling en afweer. Een hoog-normale lithiuminname is geassocieerd met een kleinere kans op zelfdoding en een kleinere kans op sterfte door andere oorzaken. Binnen de...

Voor de niet-ingewijdenen onder ons begon Nico Westerman (arts) met een overzicht van de biofysische geneeskunde.

Zoals dat het geval was bij andere sprekers op het ABB-congres, moest vooral het materialistisch wereldbeeld waarin de reguliere geneeskunde van vandaag geworteld is, het ontgelden. Sinds René Descartes besteedt de hoofdmoot van de wetenschap enkel aandacht aan het meetbare. Dat de reguliere geneeskunde niet verder geraakt is dan het moleculaire en celbiochemische niveau,...

Neurologie van co-enzym Q10

Neurodegeneratie is een ziekte van deze tijd: mensen worden ouder, maar spijtig genoeg zijn die toegevoegde jaren al te vaak verpest door ziekte en aftakeling. Niet alleen hart- en vaatziekten en kanker, maar ook dementie en neurodegeneratieve ziekten nemen epidemische vormen aan. Co-enzym Q10 (coQ10) is als krachtige antioxidant een ideale tegenspeler om de schade door vrije radicalen te voorkomen en te beperken. Maar er is tevens steeds meer bewijs dat coQ10 directe, neuroprotectieve...

Lycopeen voor de prostaat

Lycopeen is een carotenoïde, dat door het lichaam niet in vitamine A kan worden omgezet. Juist vanwege de alternerende dubbele band is het een sterk antioxidant.1 Er zijn echter veel meer redenen om lycopeen preventieve en therapeutische effecten bij kanker toe te dichten; zie bijvoorbeeld referentie (2).

Bacopa monnieri

Het 'Europese congres voor integratieve geneeskunde' (ECIM) is niet zozeer bedoeld ter kennismaking met complementair-alternatieve behandelingen. Therapeuten gaan er niet naartoe om zich te laten overtuigen, wel om hun kennis en vaardigheden erover uit te breiden en om de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied te vernemen. De lezing over de ayurveda van dr. Syal Kumar was op dat vlak een buitenbeentje. Bij hem kregen we wel een inleiding tot de ayurveda te...

Tast zure voeding de botten aan?

In sommige kringen wordt aangenomen dat het westers georiënteerde dieet te veel zuurvormende producten bevat. Daardoor zouden lichaamsvloeistoffen netto verzuren, hetgeen mogelijk een nadelig effect heeft op de botgezondheid. Gesuggereerd wordt dat nutriënten en preparaten met een alkalische werking de botmineraaldichtheid gunstig beïnvloeden en de kans op botfracturen doen verminderen. De vraag rijst: in hoeverre worden deze stellingen wetenschappelijk onderbouwd? Zijn voedingsadviezen om...

Kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) hebben in de regel een complex aan afwijkende stofwisselingsprocessen die individueel variëren in ernst. De relatie tussen (aangeboren) metabole stoornissen enerzijds en ontwikkelings- en gedragsstoornissen anderzijds krijgt steeds meer wetenschappelijke aandacht. Behandeling van deze metabole verstoringen door middel van gerichte voedingssuppletie kan een belangrijke ondersteuning bieden bij de behandeling van symptomen van ASS en ter preventie...