Lithium in drinkwater
Is lithium een essentiële voedingsstof?

Lithium is een alkalimetaal dat de mens in kleine hoeveelheden tot zich neemt via voedsel en drinkwater. Officieel behoort lithium (nog) niet tot de essentiële spoorelementen. Er zijn desalniettemin sterke aanwijzingen dat lithium uit voeding en drinkwater gunstig is voor de hersenfunctie (stemming, gedrag, denken), glucosestofwisseling en afweer. Een hoog-normale lithiuminname is geassocieerd met een kleinere kans op zelfdoding en een kleinere kans op sterfte door andere oorzaken. Binnen de psychiatrie worden sinds jaar en dag zeer hoge, farmacologische doseringen lithium voorgeschreven bij manie, depressie en bipolaire stoornis. Therapeutische en toxische effecten liggen echter zeer dicht bij elkaar.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!