Choline
De vergeten ‘half’vitamine

Choline is een wat vergeten nutriënt, en door de decennialange banvloek op het voedingsmiddel waarin het overvloedig voorkomt, eieren, is cholinedeficiëntie eerder regel dan uitzondering. De laatste halve eeuw is het eierenverbruik werkelijk gedecimeerd door de vanuit ‘medisch-wetenschappelijke’ hoek verspreide mythe dat het eten van eieren de cholesterolemie, en zo het risico op hart- en vaatziekten zou verhogen. We weten thans dat het tegendeel waar is, maar paradigma’s zijn hardnekkig.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!