Voeding beschermt niet tegen kanker?

Nutritionele epidemiologie is niet evident. Het doel van epidemiologie is het vinden van oorzaak-gevolgrelaties, bv. tussen voeding en ziekte, maar merkwaardig genoeg beseffen we tegelijk dat epidemiologische studies niet bij machte zijn om oorzaak-gevolgrelaties vast te stellen, ze zijn enkel een suggestie. In het verleden zijn talloze studies gepubliceerd geweest over de relatie tussen voeding en kanker, maar vaak zijn die resultaten erg betwistbaar. Onlangs pakten zowel De Morgen in België als de Volkskrant in Nederland zelfs uit met 'Verband tussen voedsel en kanker niet aangetoond', verwijzend naar onderzoek van Jonathan Schoenfeld en John Ioannidis.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!