Risicofactoren voor hartinfarct zijn deels seksespecifiek

De factoren die een verhoogd risico geven op een acuut hartinfarct, verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze zijn in kaart gebracht in een case-controlstudie, met de gegevens van zo’n viereneenhalfduizend personen van wie de helft wel en de helft geen hartinfarct had gehad. De conclusies sluiten aan bij ons congres Man vs. Vrouw, personalised health (2020), waar sekseverschillen bij hartproblemen besproken werden.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!