Een dag per week vasten haalt weinig uit

Gedurende acht weken één dag per week vasten heeft geen invloed op lichaamsgewicht of metabolisme. Dat vonden Duitse onderzoekers bij 22 gezonde vrijwilligers die een etmaal per week maximum 300 kcal aten. De onderzoekers zagen na acht weken geen verschil met de controlegroep voor wat betreft: insuline(resistentie), glucose, IGF1, brain-derived neutrophic factor, bloedlipiden, leverenzymen, HbA1c, bloedstollingsparameters, BMI, buikomtrek, bloeddruk, levenskwaliteit, stemming en symptomen van depressie en angst. Na zes maanden werden de metingen opnieuw gedaan: dan was er wel een klein verschil merkbaar in scores voor depressie en levenskwaliteit.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!