Antioxidanten tegen angststoornissen

We worden constant belaagd door onrustwekkend nieuws. We zijn op de hoogte van natuurrampen, oorlogen, economische crisis, (on)menselijk leed enzovoort. Bij sommige mensen wekt dit niet alleen een gedurig gevoel van onveiligheid op, maar ook een buitensporige gevoel van angst (gegeneraliseerde angststoornis).

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!