Het obesitas-stigma

'Het is een kleine moeite om dikke mensen in goed passende kleding en met een salade af te beelden. Waarom altijd die foto met een knellend T-shirt, uitpuilende vetribbels en een hamburger?' Aldus de bespreking1 van een (in Nederland nog te verwachten) BBC-documentaire, waarin de stigmatisering van dikke mensen in beeld wordt gebracht. Documentairemaker Jeanie Finlay portretteert er auteur en activist Aubrey Gordon (1983), die aanvankelijk anoniem publiceerde onder de naam Your Fat Friend, wat ook de titel van de documentaire werd. Die blijft niet staan bij de vooroordelen, zich uitend in wat fat shaming wordt genoemd, maar laat tevens de gevolgen op andere maatschappelijke gebieden zien. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, waar dik zijn gerelateerd blijkt aan minder kans op een baan en een lagere betaling – vooral bij vrouwen.2

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!