Misvattingen over het menselijk microbioom en probiotica

Hoewel het menselijk microbioom een actief onderzoeksgebied is, heeft het ook geleid tot misvattingen. Dit komt door de toenemende aandacht in populaire media, die onjuiste beweringen over het microbioom met zich meebrengt.1 Er is dan ook een essentiële rol weggelegd voor de zorgprofessional om goede voorlichting te geven over de rol van het microbioom voor de gezondheid. En ook over de mogelijkheden en beperkingen van beïnvloeding van het microbioom met bijvoorbeeld probiotica. In dit artikel nemen we enkele veelvoorkomende misvattingen over het microbioom en probiotica onder de loep.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!