Epigenetica en zwangerschap
Moeder én vader doen mee

Omgevingsfactoren en de genetische achtergrond komen samen in het veld van de epigenetica. Invloeden van buitenaf, zoals voeding, leefstijl en de blootstelling aan ongunstige stoffen, hebben invloed op zowel de preconceptie als de zwangerschap en dus op de ontwikkeling van het ongeboren kind en zijn gezondheid op latere leeftijd. Hoe de ouders leven, kan zelfs invloed hebben op de kinderen van hun eventuele toekomstige kleinkinderen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!