Epigenetica
Hetzelfde DNA, maar toch anders. Hoe kan dat?

Een prikkelend vraagstuk. Zijn epigenetische veranderingen op het DNA door iemands levensstijl of omgevingsinvloeden overerfbaar? Zo ja, geldt dat dan ook voor dieren en planten? Dit cahier poogt hierop antwoord te geven. Gemakkelijk is dat echter niet. De wetenschap zal zich nog verder moeten ontwikkelen om zich met zekerheid te kunnen uitspreken over deze complexe materie. Waarom dat zo is, wordt duidelijk tijdens het lezen. Dat vraagt best wel wat inspanning, want het is geen gemakkelijke kost. Maar zeker de moeite waard, in ons vakgebied houden we ons immers ook bezig met epigenetica.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!