CBD vermindert epileptische aanvallen bij tubereuze sclerose

Cannabidiol of CBD kan een gunstige invloed hebben op ziektes die gepaard gaan met epileptische aanvallen. Een dubbelblinde, placebogecontroleerde RCT laat nu zien dat dat ook geldt voor tubereuze sclerose, wanneer CBD als aanvulling op reguliere medicatie wordt gebruikt. Tubereuze sclerose is een zeldzame kinderziekte die heel mild of juist heel ernstig kan verlopen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!