Gezonde voeding voor gevangenen
Voedingsinterventies bij gedetineerden zinvol?

Laat je eerder je handen thuis als je beter eet? Dat is in de kern de vraag die onderzoekers van het Ministerie van Justitie zich hebben gesteld in het onderzoek Voeding en justitiabelen: van strafelement naar rehabilitatie-instrument?1 Met veel mitsen en maren omgeven is hun antwoord bevestigend: gedetineerden hebben een verantwoord voedingsbeleid nodig. De auteurs formuleren behoedzaam en achten weinig zeker, maar vanwege de nog te beperkte bewijsvoering kan dat ook niet anders. Maar dat hoeft dat praktische verbeteringen niet in de weg te staan.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!