Mitochondrion
Mitochondria
Kolonisten van ons microbioom?

Mitochondria zijn de energiecentrales van de cel. Ze zijn celorganellen, die niet zoals de chromosomen in de celkern zitten, maar daarbuiten in het cytoplasma. Ze zijn cruciaal bij het produceren van ATP via de citroenzuurcyclus. De microbiotische oorsprong van humane mitochondria is welhaast evident. Steeds meer bewijs komt beschikbaar dat directe en indirecte effecten bestaan van bacteriën op de functionaliteit van mitochondria en dat zelfs sprake kan zijn van wederzijdse beïnvloeding.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!