Fytinezuur: probleem of voordeel?

Fytinezuur (fytaat) heeft de reputatie van een antinutriënt: het zou de opname van broodnodige mineralen verhinderen. In werkelijkheid zal dit zelden een probleem vormen, vandaar het belang van een genuanceerd beeld van fytaat. De sterke binding tussen fytaat en mineraal kan zelfs in ons voordeel zijn.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!