Vitamine B6
Oninteressant, of toch niet?
Vitamine B6

Vitamine B6 (B6) bestaat uit zes wateroplosbare ‘vitameren’: pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamine, en hun respectievelijke 5'-monofosfaten. Door de vrije vorm te fosforyleren wordt B6 intracellulair ‘gevangen’. Pyridoxal-5'-fosfaat (PLP) is de belangrijkste intracellulaire vorm. PLP en in mindere mate pyridoxamine-5'-fosfaat zijn cofactoren voor meer dan 60 enzymen die betrokken zijn bij o.a. transaminering, deaminering, decarboxylering en desulfuratie. Zo’n 40 % van de PLP-reacties betreft transaminering van aminozuren. Deze zijn belangrijk voor de vorming van andere aminozuren (aminozuurinterconversie), aminozuurkatabolisme en vorming van glucose (gluconeogenese).

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!