De nutritionele aspecten van depressie
Keynotespreker op het congres NutriPsychiatrie was professor dr. Michael Maes. Hij vertelde over de lange zoektocht die hij in de loop der jaren deed naar de oorzaken en pathogenese van CVS, depressie en andere neurologische ziekten.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!