De nutritionele aspecten van depressie

Keynotespreker op het congres NutriPsychiatrie was
professor dr. Michael Maes. Hij vertelde over de lange zoektocht
die hij in de loop der jaren deed naar de oorzaken en pathogenese
van CVS, depressie en andere neurologische ziekten.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!