Slapen als een Jager-verzamelaar
Slapen als een jager-verzamelaar?

Hoeveel uren slaap hebben volkeren
nodig die afgesloten leven van de elektrische wereld? Eigenlijk
evenveel – eerder minder – dan bewoners van geïndustrialiseerde
samenlevingen: netto zes à zeven uur per nacht. Dat hebben
Amerikaanse antropologen vastgesteld bij drie afzonderlijke
natuurvolkeren: de Hadza (Tanzania), de San (Namibië) en de
Tsimané (Bolivia). Volkeren die als jager-verzamelaars
leven.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!