Arts, therapeut & apotheker, jaargang 13 (2012), nummer 1

Kanker

Eén ziekte

Vele strijdfronten

Dossier

Biologische klok, kanker en melatonine

Al onze cellen werken volgens een biologische klok. Behalve tumoren van welke de periodiciteit van de celdeling helemaal afwijkt van de normale cellen. Daarmee hebben we een nieuw doelwit gevonden om kankercellen selectief aan te vallen. De wetenschap die fenomen van circadiane ritmen bestudeert, heet de chronobiologie.

Naast genetische en epigenetische wijzigingen die in verband worden gebracht met het ontstaan van kanker, wordt nu ook de tumormicro-omgeving als factor beschouwd bij de maligne progressie. De vraag is of manipulatie van de intra- en extracellulaire pH van tumoren therapeutische mogelijkheden heeft.

Vitamine D tegen kanker

Een goede vitamine D-status verkleint de kans op verschillende vormen van kanker en verbetert de prognose na de diagnose kanker. Vooraanstaande vitamine D-experts denken dat een stabiele, vrij hoge serumcalcidiolspiegel tussen 100 en 200 nmol/l de beste bescherming biedt. Volgens hen kunnen met deze preventieve maatregel jaarlijks veel nieuwe gevallen van onder meer colorectaalkanker en borstkanker worden voorkomen.

Co-enzym Q10, een voedingsstof tegen kanker?

Zelden wordt er een verband gelegd tussen co-enzym Q10 en kanker. Toch speelt coQ10 een belangrijke rol, zowel in preventie als bij behandeling van kanker. Preventie, niet alleen door zijn sterke antioxidant- en DNA-beschermende capaciteiten, maar ook omdat coQ10 een rol speelt in zeer diverse processen, waarbij de tussenkomst van coQ10 onontbeerlijk is voor de fysiologische afwikkeling ervan.

December 2009. Een studie kwam in verschillende media(1,2) aan bod als een zogenaamd bewijs dat antioxidantia bij kanker gevaarlijk zijn. Vermoedelijk kopieerden de media het bericht van een persbericht. Dat de studie afkomstig was van de universiteit van Harvard zal er iets met maken gehad hebben. Want dat is een gezaghebbend instituut, toch?

Curcumine, het hoofdbestanddeel uit kurkuma, de specerij gemaakt uit het rhizoom (wortelstok) van de Curcuma longa (Turmeric, Aziatische geelwortel) is in India ook bekend als het ‘heilige poeder’ of ‘Indisch goud’.
Wondermiddeltjes, die ‘voor alles goed zijn’, worden meestal naar het rijk der fabeltjes verwezen. Maar curcumine is één van de weinige stoffen die het predikaat ‘panacea’ met ere mag dragen en de beloften ook blijkt te kunnen waarmaken. Tot voor kort ondersteunde vooral...

Melkzuurbacteriën spelen een rol bij tal van ziekten. In deze monografie zal ik focussen op randomized clinical trials (RCT’s) die een nuttig effect van supplementen met L. casei bij de preventie en/of behandeling van ziekten aantonen. Op basis van voornamelijk niet-gerandomiseerd onderzoek zal ik op interacties en werkingsmechanismen aangaande deze bacterie ingaan. Ik ben me ervan bewust dat er van deze bacterie ook weer verschillende stammen zijn. Ik zal daar zoveel mogelijk...

Onze levensverwachting bij de geboorte is sterk gestegen. Dit gegeven horen we tegenwoordig dagelijks, want ons pensioen staat op de tocht. De huidige lange levensverwachting is in hoge mate op het conto te schrijven van de verworvenheden van onze cultuur, waaronder de landbouwrevolutie (ongeveer 10.000 jaar geleden), het organiseren van een volksgezondheid en de verandering van ons gedrag, waarmee we enkele ongunstige leefomstandigheden van onze voorouders, respectievelijk hongersnoden, (...

Natto, bron van vitamine K2

Bij het metabool syndroom worden een aantal kenmerken vastgesteld, zoals centrale obesitas (buikvet), dyslipidemie (hoge triglyceriden, laag HDL-cholesterol), verhoogde bloeddruk en glucose-intolerantie/insulineresistentie. Dit zijn risicofactoren voor diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Recente inzichten tonen aan dat vitamine K2 meerdere belangrijke functies heeft in het lichaam.