Arts, therapeut & apotheker, jaargang 12 (2011), nummer 2

Dossier

De erfzonde bestaat. Kinderen erven de zonden van hun ouders. Want kinderen worden dik en krijgen diabetes omdat hun ouders ongezond aten. Zo zou één van de stellingen van de epigenetica kunnen luiden, evenwel wat scherp uitgedrukt.

Insulineresistentie en overgewicht zijn twee factoren die de laatste dertig jaar sterk zijn toegenomen. Oorzaken zijn gelegen in vooral verandering van gedrag, voeding en beweging. Simpel gezegd ontstaat overgewicht door de inname van een grotere hoeveelheid caloriën dan verbruikt wordt, oftewel de oudste wet van thermodynamica (zie afbeelding 1) 1,2.

Beschouw je diabetes als een gevolg van te veel suiker (bijna 40 kg per jaar per persoon) en te weinig beweging, dan vergeet je nog een cruciale factor: de advanced glycation endproducts (AGEs). AGEs ontstaan in het lichaam en vormen de link tussen hyperglycemie en diabetescomplicaties. Kennis van de glycatie-scheikunde biedt interessante perspectieven in de natuurlijke strijd tegen AGEs.

Stel: je bent de ongelukkige drager van diabetesgenen. Ga je dan per se diabetes krijgen op een bepaald moment in je leven? Of is diabetes te vermijden?

De opmars van diabetes maakt alvast duidelijk dat diabetes vermeden kan worden. Onze genen veranderen niet; onze levensstijl is wel veranderd. De Pima-Indianen hebben dit nóg duidelijker gemaakt.

...

Diabetes komt steeds vaker voor en we hebben al enkele ideeën hoe dat komt. Het eerste luik van dit diabetesdossier behandelt een oorzaak die deze stijging niet kan verklaren: genen. Hoe ver staat het genetisch onderzoek naar diabetes? Komt die kennis van pas bij de behandeling?

Recidiverende urineweginfecties worden doorgaans bestreden met antibiotica. Tegen de achtergrond van toenemende antibioticaresistentie kan de cranberry (Vaccinium macrocarpon) een veilig alternatief bieden. Geconcentreerde cranberrypreparaten worden goed verdragen en geven geen resistentievorming. Cranberry’s verhinderen dat bacteriën die vaak blaasontstekingen veroorzaken (E. coli), zich hechten aan het slijmvlies van de urinewegen. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat...

Je zou toch heel raar staan te kijken als je bij de huisarts binnenkwam en je arts zei, nog voor je ging zitten: 'U krijgt van mij een ontstekingsremmer', zonder eerst te onderzoeken wat er met jou aan de hand is. Toch gebeurt dit al tientallen jaren bij de behandeling van overgewicht. Er wordt een dieet en een bewegingsadvies gegeven zonder rekening te houden met de mogelijke andere oorzaken van gewichtstoename. In dit eerste deel van deze serie kun je lezen hoe je deze 'andere oorzaken'...

Deel 2 van hartritmestoornissen bespreekt verschillende voedingsstoffen en kruiden die een (ondersteunende) rol spelen bij de preventie en behandeling van hartritmestoornissen, waaronder kalium, magnesium, omega-3-vetzuren, co-enzym Q10, taurine, meidoorn(extract) en Rhodiola rosea.

Op 22 februari 2011 stuurde de directeur van de Consumentenbond een (open) brief inzake (vermeende) misleidende reclame voor vitaminenpreparaten – en dit in verbinding met de door de EFSA (European food safety agency) afgewezen gezondheidsclaims – naar de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mevrouw Schippers, de Consumentenautoriteit, de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Maxime Verhagen en...