Paleo diet
Van paleo tot oervoeding
De evolutie van de inzichten over humane voeding
De industriële revolutie bracht een zeer abrupte wijziging in voedingspatronen mee, nog veel ingrijpender dan de landbouwrevolutie zo’n 10.000 jaar geleden. De industrialisering van de westerse voeding, de massale ontwikkeling en toevoeging van lichaamsvreemde stoffen bleef niet zonder gevolgen. ‘Beschavingsziekten’ sloegen ongenadig toe: de incidentie aan hart- en vaatziekten, hypertensie, diabetes, kanker en vele andere nam epidemische vormen aan, en is nog steeds stijgende. De medische vooruitgang kon daar tot nu toe niets aan veranderen, en spitst zich toe op symptoombehandeling en langer in leven houden van zieke mensen. De lange levensduur waar de moderne mens van ‘geniet’ is vooral gekenmerkt door vele decennia van morbiditeit.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!