Het aangename van het onaangename

Leo Pruimboom gooit zoals gewoonlijk de knuppel in het hoenderhok om aan te tonen dat we weer van enkele vastgeroeste dogma’s af zullen moeten. Ook Wim Hof toont dat overtuigend aan met koude en ischemie als hormetische prikkels. Maar er is meer …

Obesitas en zijn ganse nasleep zijn zeker verbonden aan voeding en beweging. Maar zijn er geen andere (belangrijkere?) redenen? En wat is de evolutionaire verklaring voor de chronische ziekten-epidemie die steeds groter wordt?

Vooral: hoe en waarom zijn we mens geworden, en wat is er mis gelopen?1-7

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!