Regelgeving is geen exacte wetenschap

Toen de Europese Commissie bij wijze van een rapport de gevaren van hormoonverstoorders – endocrine disruptors – op de agenda wilde zetten,1 ontstond een verhit debat tussen tussen wetenschappers. Achttien wetenschappers hadden brandhout gemaakt van het rapport: Europa is een regelgeving aan het opstellen 'gebaseerd op een virtueel complete onwetendheid van goed bewezen en onderrichte principes van farmacologie en toxicologie'.2

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!