Engelbert Valstar
Selectieve verontwaardiging
Mag een arts, die een patiënt niet behandelt maar toch van een der behandelende artsen informeel informatie over deze patiënt krijgt, behalve trachten zich een mening over deze patiënt te vormen, deze informatie en zijn opinie hierover aan derden ten beste geven? Hierbij moet een arts dan om te beginnen zich realiseren dat voor het vormen van een medische opinie voldoende informatie noodzakelijk is. Voor de direct behandelende artsen geldt natuurlijk in principe zonder meer het beroepsgeheim. Als niet behandelend arts mag je die informatie dus feitelijk niet eens krijgen. Ik ben van mening dat ook wanneer je als niet direct behandelend arts informatie over een patiënt krijgt en die je dus eigenlijk niet mag krijgen, je gebonden met aan het medisch beroepsgeheim.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!