Opiniestuk Engelbert Valstar
De Medische Heilstaat?
Ombuiging zorgpremie naar belastingheffing

Het tweede kabinet Rutte, aangetreden 6 november 2012, wilde
een inkomensafhankelijke zorgpremie met een steil, progressief
verloop invoeren. Het ging door tegenstand vanuit met name de
eigen VVD-gelederen niet door. Was de invoering ervan wel tot
stand gekomen, dan zou de gemiddelde premie, verwacht ik, sterk
gestegen zijn. Toen dat kabinetsplan strandde werd het daardoor
ontstane gat in de rijksbegroting alsnog gedicht met een gerichte
belastingverzwaring met ingang van 2013. Een dergelijke
fiscalisering schept echter mist in het overheidsbeleid, want
geheimhouding bij de belastingheffing is immers dwingend en door
dit alles zijn de beleidsopties in de zorg minder goed zicht- en
controleerbaar.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!