Diabetes en overgewicht
Diabetes en overgewicht
Interview met Hanno Pijl
Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor diabetes: er zijn veel meer mensen met overgewicht die diabetes krijgen dan mensen zonder overgewicht. Prof. Hanno Pijl, internist en hoogleraar diabetologie aan het LUMC, onderzoekt de neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht. Daarnaast behandelt hij wekelijks mensen in de polikliniek voor patiënten met diabetes, waarvan ongeveer de helft type 2 heeft. Veel van deze patiënten zijn te zwaar. ‘Diabetes type 2 werd vroeger ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. Tegenwoordig mag je dat niet meer zo noemen’, zegt Pijl; ‘omdat het zo sterk is verbonden met overgewicht komt diabetes type 2 nu zelfs bij kinderen voor.’

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!