Voedingsgeneeskunde en evidence-based individual decisionmaking

Het Nederlands Nutraceutisch Genootschap had eerder al twee
symposia georganiseerd onder de titel NNG symposium, maar
maakte dit jaar een lichte koerswijziging door de naam te
veranderen naar Landelijk Voedingsgeneeskundig Congres,
waardoor de nadruk meer komt te liggen op voedingsgeneeskunde (en
minder op de term nutraceutical).

Een greep uit de twaalf lezingen die toen gegeven werden.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!