Niet cholesterol maar homocysteïne is aartsvijand van het hart?
Toxicologie van homocysteïne

De medische wereld beschouwt cholesterol nog steeds als de grote boosdoener van het hart, ondanks de vele tegenstrijdige resultaten. Homocysteïne staat veel sterker. Cholesterol zelf is niet toxisch, integendeel is het een levensnoodzakelijke stof. Homocysteïne heeft geen essentiële functie, buiten dat het geproduceerd moet worden. Een noodzakelijk kwaad.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!