Orthomoleculair Therapeut (versneld)

Cursus
donderdag 21 februari 2019, 9u30

De opleiding Orthomoleculaire Therapeut (versneld) is opgezet voor ervaren therapeuten met een (middel)grote praktijk die ook op orthomoleculair gebied willen gaan behandelen. De docenten houden in hun lesstof er mee rekening dat veel basisprincipes kunnen worden overgeslagen vanwege de kennis en ervaring van de cursisten. De opleiding is praktisch van aard er wordt ook gebruik gemaakt van handige testmethoden. De orthomoleculaire geneeskunde maakt gebruik van het zelf genezend vermogen van het lichaam met behulp van alle benodigde bouwstoffen. De juiste voeding is daarbij van het allergrootste belang. Een orthomoleculaire therapie kan een interventie zijn op het hormonale vlak, op het niveau van de neurotransmitters, het spijsverteringskanaal, de darmflora, de bloedsuikerspiegel, het immuunsysteem, het bewegingsapparaat maar ook op de psyche van de mens. Hiervan gaat een sterk preventieve en curatieve werking uit. In 12 lesdagen gedurende 6 weekenden krijgt u les van een aantal zeer ervaren docenten met een eigen vakgebied. Er wordt veel kennis opgedaan in het toepassen van vitaminen, mineralen, probiotica en vetzuren. Een goede kennis van het werkingsmechanisme van het lichaam is hierbij essentieel en is noodzakelijk voor het uiteinderlijk gewenste therapeutische resultaat. De wetenschappelijke studies vormen de basis van de orthomoleculaire geneeskunde. U leert de onderlinge samenhang van de verschillende systemen te begrijpen waardoor u de informatie uit een anamnese kan analyseren.  

Wat kunt u verwachten

Met deze versnelde opleiding tot Orthomoleculair Therapeut kunnen de reeds praktiserende en/of BIG geregistreerde therapeuten in een korte tijd worden opgeleid tot zelfstandig Orthomoleculair therapeut en als zodanig volwaardig lid worden van de beroepsvereniging BATC. Het doel van deze opleiding is vooral veel praktische kennis opdoen en vanuit systemen te denken. Na deze opleiding kunt u in uw praktijk patiënten begeleiden en behandelen met orthomoleculaire adviezen. Door het toepassen van een praktische diagnostiek en te kijken naar de werkingsmechanismen van het lichaam kunnen er oplossingen veilig ingezet worden. De verbanden tussen soms onverklaarbare klachten en symptomen enerzijds en de biochemische processen die niet helemaal goed verlopen anderzijds leert u begrijpen door het systeemdenken. Door de diagnostiek en de methodiek die geleerd wordt in deze opleiding bezit u voldoende praktische kennis om patiënten te behandelen met orthomoleculaire adviezen en het zelf genezend vermogen van het lichaam te stimuleren.

Inhoud van de opleiding

Deze versnelde opleiding bestaat uit 12 klassikale dag lessen, verdeeld over 6 blokken, gevolgd door een schriftelijk examen. Er zullen in totaal vijf tussentoetsen worden gegeven die meetellen voor het eindresultaat van het eindexamen. De lessen worden gegeven op donderdag en vrijdag. De lestijden zijn van 9.30 uur tot 17.00 uur en tussen de middag kunt u genieten van een (h)eerlijk uitgebreid lunch buffet met o.a. biologische salades.

Het programma van deze opleiding is als volgt:

Dag 1 en 2

Een inleiding in de orthomoleculaire geneeskunde met de ontstaansgeschiedenis en voedingsleer is de start van deze opleiding. Dit blok wordt aandacht besteed aan de celbiologie, de rol van voeding, veiligheid en macronutriënten. De micronutriënten zoals de belangrijkste vitaminen, mineralen, aminozuren komen uitgebreid aan bod.

Dag 3 en 4

De spijsvertering en het immuunsysteem staan deze dagen centraal. De rol van voeding op de functie van maag, alvleesklier, lever, darmen wordt uitgebreid behandeld. Het lekkende darmsyndroom en de effecten van laaggradige ontstekingen op het immuunsysteem en de rol van vetzuren en nutriënten die van belang zijn voor het herstel van weefsel komt dit weekend aan de orde. Allergieën en voedselintoleranties en de rol van het Th1 en Th2 systeem, de verschillende laboratoriumonderzoeksmogelijkheden en de interpretaties ervan. 

Dag 5 en 6

Donderdag staat de energiehuishouding centraal. Er wordt aandacht besteed aan de voorwaarden voor de mitochondriale energieproductie, de verschillende brandstoffen en eventueel belemmerende factoren. De citroenzuurcyclus wordt daarbij nog eens belicht. Vrijdag wordt de leverdetoxificatie onder de loep genomen met inzooming op de fase 1 en fase 2 van de . 

Dag 7 en 8

Het onderwerp methylatie zal aan de orde komen; een belangrijk gegeven waaruit veel onverklaarbare klachten kunnen ontstaan. De functie en de werking van de verschillende neurotransmitters staan tevens centraal. Daarna zal er een praktische lesdag plaatsvinden waarbij de mogelijkheden voor laboratoriumdiagnostiek worden besproken en wordt er geoefend met casuïstiek. 

Dag 9 en 10

Dit blok wordt aandacht besteed aan insulineresistentie en het Metabool Syndroom. Ook cholesterol en de rol van statines wordt onder de loep genomen. De tweede dag zal het endocriene stelsel, hormonen en voortplanting aan de orde komen.

Dag 11 en 12

De interventie voor het orthomoleculair behandelen van het bewegingsapparaat en fibromyalgie worden uitgebreid toegelicht. Daarbij wordt het belang van een goed bioritme in relatie tot de diverse hormonen nogmaals betrokken. Tenslotte zal er aandacht besteed worden aan praktische toepassingen, casuïstiek, analyses en praktijkvoering.

Schriftelijk examen is gepland ongeveer 2 weken later (zie vervolgdagen lesrooster)

Voor wie bedoeld? Vooropleiding en toelatingseisen

De opleiding is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg met een (middel)grote praktijk. Bijvoorbeeld professionals die vallen onder de wet BIG (bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen) maar ook osteopaten, diëtisten of podotherapeuten kunnen deelnemen.

  • Professional met een beroepsopleiding van minimaal HBO niveau met 240 ECTS studiebelasting, die valt onder de wet BIG, met gedegen medische basiskennis over anatomie, fysiologie en pathologie. Kijk hier en hier voor een overzicht van beroepen;
  • of een afgeronde beroepsopleiding tot natuurgeneeskundig therapeut, osteopathie, podologie, mensendieck of gelijkwaardig met een Medische Basiskennis opleiding (Cpion geaccrediteerd).

Wanneer u twijfelt of u over voldoende kennis of ervaring beschikt om de opleiding te kunnen volgen neem dan contact op met één van onze medewerkers 0252 517 643 of stuur een email naar info@sohf.nl

Praktijk

Na het volgen van deze opleiding bent u als Orthomoleculair Therapeut in staat om zelfstandig voedings- en suppletieadviezen te geven die de gezondheid helpen te verbeteren en ziekteprocessen te verminderen. Als Orthomoleculair Therapeut heeft u voldoende inzicht in de verschillende biochemische processen in het lichaam en bent u in staat een gerichte interventie in te zetten ter bevordering van het zelf genezend vermogen van het menselijk lichaam om ziekteprocessen te voorkomen of te herstellen.

Lidmaatschap beroepsvereniging

Met het diploma Orthomoleculair Therapeut (versneld) heeft u de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de beroepsvereniging BATC. De BATC heeft goede contacten met de zorgverzekeraars en de meeste behandelingen van aangesloten therapeuten komen voor een vergoeding in aanmerking. Ook valt u als therapeut automatisch onder het collectieve klacht- en tuchtrecht en kunt u via de BATC een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Voorlopig docententeam

Evert Berkelaar was reeds werkzaam als orthomoleculair voedingsdeskundige en personal trainer toen hij begon aan zijn masterstudie op de universiteit van Gerona, Spanje. Hij is afgestudeerd op insulineresistentie en het Metabool Syndroom.

Margot Brautigam is sinds 1986 werkzaam als fysiotherapeut in de eerste en tweede lijn. De kracht van orthomoleculaire geneeskunde ligt in de preventie van ziekte en de natuurlijke behandeling daarvan. Orthomoleculaire geneeskunde past goed bij haar praktijk in fysiotherapie en podologie; volgens haar een prachtige complementaire benadering. Haar consulten combineert ze met wetenschappelijk onderzoek. Haar specialiteit: spijsvertering, darmen, immuunsysteem en zij verzorgt tevens de lessen voor het bewegingsapparaat.

Barbara Havenith is gynaecoloog sinds 1995. Tot 2011 werkte zij in diverse ziekenhuizen en in 2013 rondde zij haar tweede specialisatie tot orthomoleculair arts af. Het liefst noemt ze zichzelf vrouwenarts. Barbara Havenith is gastdocent voor het onderwerp hormonen.

Wouter de Jong studeerde af aan de Haagse Hogeschool voor Voeding en Diëtetiek. Daarna specialiseerde hij zich in (top)sport, orthomoleculaire voedingsleer, klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) en natuurgeneeskunde. Wouter de Jong heeft zich gespecialiseerd in de effecten van voeding en micronutriënten. Hij past zijn grote passie voor voeding, sport en ultieme gezondheid zelf dagelijks toe: walk your talk.

Anna Kruyswijk - van der Heijden begon in 1979 als kinder- en huisarts. Sinds 1983 combineert zij de reguliere geneeskunde met de natuurgeneeskunde, waarbij haar focus ligt op het aanleren van inzicht in en zelfredzaamheid voor de eigen gezondheidssituatie van patiënten. Anna Kruyswijk is al sinds jaren betrokken bij tal van onderwijsprogramma’s, symposia en lezingen aan zowel behandelaar als patiënt. Momenteel is zij niet meer praktiserend als arts, maar heeft zij haar tijd volledig toegewijd aan het overbrengen van haar kennis. 

Marijke de Waal Malefijt is orthomoleculair diëtist met jarenlange ervaring en een enorme bron van kennis. Voedingsgewoonten houdt ze tegen het licht van emotionele onderstromen, biochemische disbalansen en hormonale impulsen. Haar visie en werkwijze heeft ze tevens in diverse boeken en artikelen beschreven. Daarnaast geeft zij graag les over het spijsverteringskanaal en het scala aan klachten wat daarmee gepaard kan gaan. 

Opleidingsniveau

De opleiding is een specialisatie op HBO-niveau

Toelatingseisen

Therapeuten met een BIG registratie of therapeuten met een MBK en volwaardig lidmaatschap bij een beroepsvereniging

Studiebelasting

De opleiding zal goed zijn voor 18 ECTS. Gemiddeld zal er 23 uur per week aan thuisstudie nodig zijn om de opleiding met een goed gevolg te kunnen voltooien. 

Certificering

Er zullen twee tussentoetsen worden gegeven welke invloed hebben op het resultaat van het eindexamen. Na afloop van de opleiding wordt er een schriftelijk examen afgelegd en bij goed gevolg ontvangt u een diploma.

Accreditatie

  • De opleiding is geaccrediteerd bij de KTNO (K8910) voor de beroepsverenigingen BATC, VBAG en LVNG.
  • De NVKH accrediteert de opleiding voor 2 dagen medische nascholing.
  • Stichting ADAP accrediteert deze versnelde opleiding voor leden van de NVD (ID: 292846) voor 72 punten.

Voor meer informatie over accreditatie kunt u contact opnemen met info@sohf.nl

Financiëel

Kosten: 
€ 1 250.00
  • Exclusief 21% BTW, € 1512,50 inclusief BTW
  • Let op! Voor deze opleiding gelden inschrijfkosten, het bovengenoemde bedrag is exclusief inschrijfkosten à € 25,- incl. BTW.
  • Inclusief opleidingsmap, koffie, thee en op elke lesdag een gezond lunchbuffet.

Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.