Clinic Het immuunsysteem: fysiologie en orthomoleculaire ondersteuning

Cursus
vrijdag 10 september 2021, 9u00

Tijdens deze clinic zal drs. Alex Leupen de fysiologie van het immuunsysteem bespreken vanaf de geboorte tot en met de volwassenheid. De veroudering van het immuunsysteem boven het zestigste levensjaar zal aan bod komen en de redenen waarom ouderen kwetsbaarder zijn voor infecties. Verder zullen negatieve invloeden op het immuunsysteem in kaart worden gebracht en de (epi)genetische factoren die hierbij een rol spelen. Tot slot zal besproken worden wat er orthomoleculair mogelijk is om het immuunsysteem te ondersteunen.

Deze clinic is bedoeld voor (beginnende) therapeuten en artsen die nog niet zoveel ervaring hebben met orthomoleculaire geneeskunde.

Medische basiskennis wordt bekend verondersteld.

Een goed functionerend immuunsysteem is essentieel voor een goede gezondheid. Alex Leupen zal tijdens deze clinic uitgebreid ingaan op de fysiologie van het immuunsysteem vanaf de geboorte tot en met de volwassenheid. Begrippen als B- en T-lymfocyten, macrofagen, complementsysteem interferonen, interferonsynthese en cytokinestorm zullen aan de orde komen.

De veroudering van het immuunsysteem boven het zestigste levensjaar zal aan bod komen en de redenen waarom ouderen kwetsbaarder zijn voor infecties. Hier zal ook het begrip onderliggend lijden besproken worden, met name hypertensie, overgewicht, pre-diabetes,  diabetes en hart- en longziekten.
Verder zullen negatieve invloeden op het immuunsysteem in kaart worden gebracht en de (epi)genetische factoren die hierbij een rol spelen. Tot slot zal worden besproken wat er orthomoleculair mogelijk is om het immuunsysteem te ondersteunen. 

Deze clinic is bedoeld voor (beginnende) therapeuten en artsen die nog niet zoveel ervaring hebben met orthomoleculaire geneeskunde.

Meer informatie en aanmelden: https://www.orthokennis.nl/clinics/immuunsysteem-2021