Vitamine D en K en chronische ziekten

Vitamine D-deficiëntie is epidemisch in noordelijke streken.
Dit heeft ernstige gevolgen voor het risico op tal van chronische
ziekten en dus ook de levenskwaliteit. Chronische vitamine
D-tekorten verhogen sterk de morbiditeit en
all-cause-mortaliteit. Dit werd aangestipt in een aantal
studies, meta-analyses en reviews. Geciteerd worden: metabool
syndroom met lipidenstoornissen en hypertensie, diabetes,
immuundisfuncties, nierziekten, kanker, reuma en zelfs
anemie.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!