Vetzuren verlagen kans op retinopathie bij vroeggeborenen

Wanneer kinderen na een zeer vroege geboorte vetzuren krijgen toegediend, neemt de kans af op de ernstige oogziekte prematuren retinopathie (ROP). Tot deze conclusie leidde een onderzoek waarbij kinderoogartsen hen arachidonzuur (AA) en docosahexaeenzuur (DHA) gaven. De studie werd opgezet vanuit de veronderstelling dat de verhoogde ziektekans bij prematuren mede afhangt van een tekort aan deze vetzuren.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!