Vermeende risicofactor TMAO beschermt tegen diabetes?

Uit gegevens van de PREDIMED-studie blijkt dat een hoger TMAO-niveau overeenkomt met een 48% lager diabetesrisico. TMAO is een darmmetaboliet van carnitine en werd voorheen integendeel beschouwd als een cardiovasculaire risicofactor. Echter zijn er nog andere studies die suggereren dat er niet echt een lijn zit in het hele verhaal rond TMAO.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!