Rode kool tegen diabetische neuropathie en nefropathie?

In dierproeven met experimenteel geïnduceerde diabetes bestudeerde de verwoestende effecten van een verhoogde glycemie: oxidatieve stress en glycatie, naast gewichtsverlies, dramatische stijging van de peroxidatiemarker malondialdehyde, nierproblemen en zenuwcelaantasting. Toediening van een rodekoolextract gedurende het experiment verlaagde significant de glycemie en malondialdehydevorming, en voorkwam gewichtsverlies en nierschade. Maar het grootste effect bleek bescherming van zenuwcellen en voorkomen van neuropathie.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!