Osteopathie bij ruggenmergletsels

Het Istituto Superiore di Osteopatia in Milaan
vergeleek het effect van osteopathische manipulatieve
pijnbehandeling bij patiënten met ruggenmergletsels met
farmacologische behandeling. Na drie weken behaalde de
farmacologische behandeling een pijnvermindering van 24 %
(op de VAS-schaal), terwijl osteopathie hiervoor -16 %
scoorde. Het beste resultaat werd geboekt bij patiënten die zowel
aan neuropathische als nociceptieve pijn leden en die zowel
farmacologisch als osteopathisch behandeld werden. Nociceptieve
pijn wordt veroorzaakt door de pijnreceptoren, terwijl
zintuiglijke (somatosensorische) receptoren aan de basis liggen
van neuropathische pijn.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!