Osteopathie bij ruggenmergletsels

Het Istituto Superiore di Osteopatia in Milaan vergeleek het effect van osteopathische manipulatieve pijnbehandeling bij patiënten met ruggenmergletsels met farmacologische behandeling. Na drie weken behaalde de farmacologische behandeling een pijnvermindering van 24 % (op de VAS-schaal), terwijl osteopathie hiervoor -16 % scoorde. Het beste resultaat werd geboekt bij patiënten die zowel aan neuropathische als nociceptieve pijn leden en die zowel farmacologisch als osteopathisch behandeld werden. Nociceptieve pijn wordt veroorzaakt door de pijnreceptoren, terwijl zintuiglijke (somatosensorische) receptoren aan de basis liggen van neuropathische pijn.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!