Mix chemicaliën in 'veilige doses' richt leverschade aan bij ratten

Ratten die blootgesteld worden aan een mengsel van 13 wijdverspreide chemicaliën vertonen tekenen van toxiciteit, ondanks het feit dat de concentratie van elke chemicalie veilig wordt geacht. Blootstelling gedurende 24 weken verhoogde het lichaamsgewicht en markers voor oxidatieve stress en leverschade. Sommige effecten die optraden bij lage dosis, traden niet op bij hogere dosissen. Een marker voor proteïneschade daalde daarentegen naarmate de dosis opgevoerd werd. De onderzoekers opperen dat verschillende biochemische mechanismen meespelen.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!