'Healthy obesitas' bestaat dan toch

Canadese onderzoekers hebben nieuwe argumenten voorgelegd voor het bestaan van 'metabool gezonde obesitas'. Uit gegevens van 54.000 mannen en vrouwen die uit vijf cohortstudies geleend werden, zagen ze geen verband tussen obesitas en overlijdensrisico wanneer obesitas de enige factor was. Hun bevinding staat in contrast met wat elders in de medische literatuur gesuggereerd wordt en zal weer stof voor discussie opleveren.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!