Liponzuur ter ondersteuning van schizofrenie

Liponzuur brengt beterschap in de negatieve symptomen van schizofrenie. Dat is de conclusie van een pilot gedaan door Indiase onderzoekers. Op andere parameters kon dit twintig patiënten tellend onderzoek geen effect waarnemen.

Negatieve symptomen van schizofrenie zijn verstandelijke vaardigheden die op problematische wijze vervlakken: weinig emotie, weinig daadkracht, lage vitaliteit enzovoort. Liponzuur zorgde voor een daling van de symptoomscore (volgens SANS) van 60 naar 48 punten, significant beter dan die van de controlegroep. Op een cognitiescore specifiek voor schizofreniepatiënten (SCoRS) had liponzuur geen invloed.

Hoewel liponzuur als een krachtig antioxidant geboekstaafd staat, had het geen effect op de  antioxidantstatus. Op brain-derived neurotrophic factor, een 'hersengroeifactor' had het placebo dan weer de beste invloed.

De patiënten waren reeds in behandeling voor schizofrenie, maar hadden daar onvoldoende baat bij. Liponzuur is al sinds de jaren vijftig een behandeloptie, nog voor de komst van antipsychotica. Een dosis van 300 mg alfaliponzuur is daarbij al voldoende, terwijl hogere doses geen bijkomend effect lijken te hebben op de psychopathologie (wel op metabole factoren). Een mogelijke reden is dat thiamine (vitamine B1) uitgeput geraakt door liponzuur.

Deze studie had nog te lijden onder de pandemie, waardoor maar weinig patiënten gerecruteerd konden worden.

Verschenen in de nieuwsbrief van 24 november 2022