Instabiel microbioom geassocieerd met metabole aandoeningen op latere leeftijd

Mensen met metabole aandoeningen, waaronder leververvetting, vertonen een instabiel darmmicrobioom en een verminderde diversiteit van darmbacteriën. Hierdoor kunnen pathogene bacteriën zich beter handhaven en ontstaat er een grotere gevoeligheid voor dysbiose-gerelateerde ziekten zoals diabetes type 2. Deelnemers die tijdens een vijfjarige studie leververvetting of diabetes ontwikkelden, bleken bij aanvang van de studie al significantie veranderingen in de microbiota te vertonen. Het microbioom kan daarom mogelijk van voorspellende waarde bij het bepalen wie een verhoogd risico heeft op de ontwikkeling van metabole aandoeningen.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!