Industrieel voedsel ongezond

Twee grootschalige Europese bevolkingsstudies hebben nieuwe verbanden gevonden tussen (industrieel) ultra-processed voeding en gezondheid. Per 10% toename in aandeel van industrieel voedsel van iemands voedingspatroon nemen hart- en vaatziekte, hartinfarct en herseninfarct met 11-13% toe. Die bevindingen komen van een bevolkingsstudie op 100.000 Fransen. Een steekproef bij 20.000 Spaanse studenten geeft aan dat vier porties industrieel voedsel per dag geassocieerd is met een 62% verhoogd risico op sterfte. Een klinische studie uit de VS laat nog weinig ruimte over voor twijfel: industrieel voedsel maakt dikker.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!