Deel 2 | Lichamelijke oorzaken van overgewicht
Behandel oorzaken die succesvol afvallen in de weg staan

Volgens de Nederlandse overheid eten we te veel en bewegen we te weinig. Volgens de Amerikaanse overheid eten we te vet. Geen van deze visies hebben er echter toe geleid dat de explosie van overgewicht is afgenomen. Wetenschappers opperen andere mogelijke oorzaken voor de wereldwijde explosie van overgewicht. Zij denken dat onze oergenetische afkomst in 'botsing' is gekomen met onze huidige leefstijl en dat we, op het gebied van overgewicht, veel kunnen leren van nieuwe inzichten uit de epigenetica. In dit tweede deel van deze serie kun je lezen hoe al deze nieuwe inzichten je kunnen helpen bij het opstellen van een passend en verantwoord behandelingsplan.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!