De vluchtige gezondheidsvoordelen van alcohol

Een nieuwe analyse van de Health Survey for England suggereert dat matige alcoholconsumptie niet gunstig is voor de gezondheid. Observationele studies hadden tot nu toe regelmatig aangetoond dat lage consumptie van alcohol kan beschermen tegen hart- en vaatziekten en sterfte kan verlagen. Sommige onderzoekers denken dat dit resultaat veeleer een ‘artefact’ is, met andere woorden een gevolg van de studiemethodiek, en niet zozeer een reflectie van een werkelijk verband.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!