Microbiota van de mond
Het mondmicrobioom
Niet alleen van belang voor mondgezondheid

De mond zit vol met micro-organismen, de orale microbiota. Verstoring van het microbiële evenwicht in de mond kan leiden tot uitgroei van orale pathogenen die ziekten als parodontitis en cariës veroorzaken. Er komt steeds meer onderbouwing voor een relatie tussen dysbiose in de mond en systemische aandoeningen. Er zijn al verbanden vastgesteld met de darm, het zenuwstelsel, het hart en de bloedvaten, en het hormoon- en het immuunsysteem. Beïnvloeding van het bacteriële evenwicht in de mond kan daarom niet alleen lokaal effect hebben, maar ook systemisch.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!