Diabetes insipidus
Diabetes insipidus
Een heel andere ziekte dan diabetes mellitus type 1 en 2

Diabetes insipidus (DI) is een zeldzame aandoening die in Nederland bij ongeveer 1 op de 25.000 personen voorkomt, in gelijke mate bij zowel mannen als vrouwen. Hoewel de ziekte op onbehandelde diabetes type 1 en 2 lijkt voor wat betreft enkele symptomen, heeft ze een geheel ander karakter. Het is een hormonale aandoening. Als DI onbehandeld blijft, ondermijnt ze de kwaliteit van leven van de patiënt. Bovendien leidt onbehandelde DI tot uitdroging en ernstige verstoringen in de water- en mineralenhuishouding, wat uiteindelijk ook schade veroorzaakt aan hart en bloedvaten, het spier- en zenuwstelsel.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!