Geweldig congres!

De elfde editie van het Voedingsgeneeskunde-congres op 7 september was voor de tweede keer in een corona-jasje gestoken. Het was toch vooral een opluchting dat we in groten getale fysiek bij elkaar konden komen. We kijken terug op een zeer geslaagde dag onder het voorzitterschap van huisarts Lieneke van de Griendt. Dankbaar zijn we voor de vele positieve reacties die we hebben ontvangen van alle betrokkenen. Zowel sprekers, deelnemers als standhouders waren enthousiast. Als eindcijfer heeft u ons gemiddeld beoordeeld met een dikke 8. Dit is voor ons een mooie stimulans om door te gaan met het verder uitbouwen van het educatieprogramma vanuit het platform Voedingsgeneeskunde.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!