Geneeskunde

Aanvankelijk zou deze column gaan over ‘genieten’. De coronacrisis heeft me echter doen besluiten om het niet over genieten, maar over geneeskunde te hebben. Genees en kunde. Volgens de Van Dale is kunde: “kennis in een vak van wetenschap; = bekwaamheid”. Kennis dus. Om geneeskunde te kunnen bedrijven, is kennis nodig. Bij het ontbreken van kennis is genezen onmogelijk.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!