Zout en auto-immuniteit
Hoge zoutinname bevordert auto-immuunziekten

Een hoge zoutinname verhoogt de kans op (verergering van) hypertensie, hart- en vaatziekten (waaronder beroerte) en nierziekte, en is geassocieerd met een verhoogde sterftekans.1,2 Wetenschappers doen de laatste jaren veel onderzoek naar de effecten van een hoge zoutinname op het immuunsysteem. Inmiddels is er toenemend wetenschappelijk bewijs uit preklinische en enige klinische studies dat een hoge zoutinname niet alleen pro-inflammatoire effecten heeft, maar ook bij mensen met genetische predispositie de ontwikkeling en progressie van auto-immuunziekten bevordert. Essentiële hypertensie is mogelijk ook een auto-immuunziekte.3

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!